publicerad: 2021  
kontaktperson kontakt­personen kontakt­personer
kon·takt|­pers·on·en
substantiv
kontak`tperson
sär­skilt ut­sedd person som kan kontaktas vid behov för råd­givning el. annan hjälp
en facklig kontakt­person; försäkrings­kassans kontakt­person
spec. (an­ställd eller fri­villig) person in­om social­tjänsten, som fått i upp­gift att hjälpa viss person eller familj med personliga problem
social­nämnden har ut­sett en kontakt­person för den tvångs­intagne miss­brukaren
belagt sedan 1970-talet