publicerad: 2021  
konturlös kontur­löst kontur­lösa
kont·ur|­lös
adjektiv
kontu`rlös
som saknar fast kontur
i skymningsljuset blev allt suddigt och kontur­löst
sär­skilt bildligt oklar, dunkel
en ganska kontur­lös dikt; en kontur­lös personlighet; vaga och kontur­lösa för­aningar
belagt sedan 1874; 1911 i bildlig bemärkelse