publicerad: 2021  
koordinat koordinaten koordinater
ko·ord·in·at·en
substantiv
koordina´t
tal som (till­sammans med ytterligare ett eller två tal) an­ger en punkts läge i ett plan eller rymden i förhållande till viss koordinat­axel
origo har koordinaterna (0,0)
belagt sedan 1752; till koordinera