publicerad: 2021  
korpus korpusen korpusar
korp·us·en
substantiv
[kår`-] el. [kår´-]
1 knappast plur. en medelstor tryck­stils­grad mellan cicero och borgis
belagt sedan 1807; av lat. cor´pus 'kropp'; jfr ur­sprung till inkorporera, korporation, korpulent, korsett, kår
2 text­mängd som är före­mål för språkvetenskapligt studium
en korpus (över något)
en balanserad korpus; ord­bokens exempel är hämtade ur den stora korpusen över modern svenska
belagt sedan 1960-talet
3 sär­skilt konst­hantverk huvud­del eller mitt­parti i mots. till an­bringade detaljer
spec. in­om guld­smeds­konst rymd­omslutande form i mots. till smycken, bestick m.m.
belagt sedan 1697
4 resonans­låda hos sträng­instrument
belagt sedan 1873