publicerad: 2021  
korrelera korrelerade korrelerat
verb
korrele´ra
1 stå i (statistiskt) sam­band om föränderliga, mätbara storheter
någon/något korrelerar med något
någon korrelerar med något
något korrelerar med något
några korrelerar
boende­standarden korrelerar med hus­hållens in­komst
belagt sedan 1961; jfr tyska korrelieren med samma betydelse; till korrelat 1
2 sätta i (statistiskt) sam­band
någon korrelerar något med något någon korrelerar några
man har velat korrelera alkohol­skadorna med totalförbrukningen
belagt sedan 1940
korrelerakorrelerande, korrelering