publicerad: 2021  
kortsynt neutrum kort­synt, bestämd form och plural kort­synta
kort|­syn·ta
adjektiv
[kårt`-]
som bara tar hän­syn till den närmaste fram­tiden och där­för kan vara förhastad
en kort­synt politik
någon gång äv. om person
han var kort­synt i sitt agerande
belagt sedan 1769; jfr ur­sprung till sällsynt