publicerad: 2021  
kos ingen böjning, utrum
substantiv
i vissa ut­tryck väg (bort)
tranorna flög sin kos; tjuven flydde sin kos när polisen kom
belagt sedan 1534; trol. via lågtyska av engelska course el. franska course 'kurs'; jfr ur­sprung till kurs