publicerad: 2021  
kovändning ko­vändningen ko­vändningar
ko|­vänd·ning·en
substantiv
ko`vändning
något ned­sättande det att kovända
JFR gipp
ofta bildligt plötsligt byte av stånd­punkt
partiet gjorde en ko­vändning i kärnkrafts­frågan
belagt sedan 1887