publicerad: 2021  
kraftverk kraft­verket, plural kraft­verk, bestämd plural kraft­verken
kraft|­verk·et
substantiv
kraf`tverk
(större) an­läggning för produktion av elektrisk energi
bio­bränsle­eldade kraft­verk; fossil­eldade kraft­verk; oljeeldade kraft­verk
belagt sedan 1908