publicerad: 2021  
kraftvärmeverk kraftvärme­verket, plural kraftvärme­verk, bestämd plural kraftvärme­verken
kraft·värme|­verk·et
substantiv
kraf`tvärmeverk
kraft­verk som jämte elektrisk energi även levererar värme och varm­vatten via fjärrvärme­nätet
avfallskraftvärmeverk
belagt sedan 1955