publicerad: 2021  
kranvatten kranvattnet
kran|­vatt·net
substantiv
kra`nvatten
vatten som tappas upp från kranar i bo­städer m.m.; vanligen från kommunalt vattenledningsnät
i många länder är det förenat med hälsorisker att dricka vanligt kran­vatten
belagt sedan början av 1980-talet