publicerad: 2021  
kreditförlust kredit­förlusten kredit­förluster
kred·it|­för·lust·en
substantiv
kredi`tförlust
ofta plur. ekonomisk förlust som en lån­givare drabbas av när lån­tagare inte kan betala ränta eller betala till­baka lånat belopp
bankernas kredit­förluster i början av 1990-talet upp­gick till tio­tals miljarder
belagt sedan 1981