publicerad: 2021  
krets kretsen kretsar
krets·en
substantiv
1 mer eller mindre cirkel­formig (tänkt) linje längs vilken något rör sig el. finns utplacerat
kretsgång; kretslopp; ljuskrets
(i) en krets (omkring/runt någon/något)
(i) en krets (omkring någon)
(i) en krets (omkring något)
(i) en krets (runt någon)
(i) en krets (runt något)
åhörarna satt i en krets runt talaren
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska krez; germ. ord, urspr. 'in­ristad linje'; till kreta
2 ofta plur. grupp personer som i något av­seende bildar en enhet vanligen i de högre samhälls­skikten
affärskretsar; bekantskapskrets; familjekrets; konstnärskretsar; kundkrets
en krets (av några) (kring någon) en krets (några) (kring någon)
den inre kretsen i partiet; han rör sig i finare kretsar
spec. under­avdelning in­om organisation
i vida kretsar bland många människorgolf har i dag spritt sig i vida kretsar
belagt sedan 1732
3 (sluten) ledning för elektricitet
integrerad krets elektronisk ström­krets med flera in­gående komponenter (transistorer, dioder, kondensatorer), fram­ställd i en enda processintegrerade kretsar till­verkas till 99 % i kisel
tryckt krets elektronisk kopplings­krets fram­ställd genom ett tryck­liknande förfarande på en platta
belagt sedan 1924