publicerad: 2021  
krisa krisade krisat
verb
kri`sa
något var­dagligt ofta med partikel, sär­skiltihop gå igenom själslig kris
någon krisar (ihop)
han krisade ihop totalt efter skils­mässan; hon har krisat i en vecka nu
äv. i opersonlig konstruktion i fråga om relation
det krisar
det krisade mellan dem
belagt sedan 1975; till 1kris!!
krisakrisande, 1kris