publicerad: 2021  
kromosom kromosomen kromosomer
kromo·som·en
substantiv
[-så´m]
tråd­formig bärare av arvs­anlag i cell­kärnan hos djur el. växter
kromosompar; kromosomuppsättning; x-kromosom; y-kromosom; könskromosom; kromosomrubbning
människan har 46 kromosomer; kromosomerna är parvis lika; kromosomerna syns tydligt först i sam­band med cell­delning
belagt sedan 1896; av tyska Chromosom med samma betydelse; bildn. till grek. khro´ma 'färg' och so´ma 'kropp'