publicerad: 2021  
kroppsaktivism kropps­aktivismen
substantiv
[kråp`s-]
före­språkande av en tolerant syn på människo­kroppens varierande ut­seende ofta genom konkret handling
kropps­aktivismen är en reaktion mot den ytliga utseende­fixeringen i mass­media
belagt sedan 2014