publicerad: 2021  
kultivera kultiverade kultiverat
verb
kultive´ra
1 odla (upp) eller bruka jord
någon/något kultiverar något
någon kultiverar något
något kultiverar något
man ville kultivera de skog­klädda höjderna runt byn
belagt sedan 1654; via franska av medeltidslat. cultiva´re med samma betydelse, till lat. cul´tus 'odlad'; jfr ur­sprung till kult, kultur
2 bi­bringa (någon) kultur och förfinat umgänges­sätt
någon/något kultiverar någon/något
någon kultiverar någon
någon kultiverar något
något kultiverar någon
något kultiverar något
någon gång äv. ut­vidgat förädla
han ville kultivera sin själ genom att studera litteratur, konst och musik
belagt sedan 1807
kultiverakultiverande, kultivering