publicerad: 2021  
kvadratmeter kvadrat­metern, plural kvadrat­meter
kvadr·at|­meter
substantiv
kvadra`tmeter
ett yt­mått som mot­svarar arean av en kvadrat med sidan 1 meter
kvadratmeterspris
en lägenhet om 100 kvadrat­meter
belagt sedan 1872