publicerad: 2021  
kvadratodling kvadrat­odlingen
kvadr·at|­odl·ing·en
substantiv
kvadra`todling
odling i små kvadratiska rutor av köks­växter, blommor, krydd­växter etc., i stället för konventionell rad­odling
vitsen med kvadrat­odling är att man sår just så många plantor man behöver och slipper gallringen
belagt sedan 1984