publicerad: 2021  
kvalster kvalstret, plural kvalster, bestämd plural kvalstren
kvalstr·et
substantiv
kval´ster
ofta koll. (typ av) vanligen mycket litet spindel­djur med fram- och bak­kropp samman­vuxna ofta före­kommande som svår parasit på växter, djur el. människor
or, fästingar, skabb­djur och andra kvalster; fram­kroppen på ett kvalster består en­bart av mundelar
belagt sedan ca 1645; av lågtyska qualster 'segt slem; olika slags insekter'; besläktat med kvälla