publicerad: 2021  
kvartett kvartetten kvartetter
kvart·ett·en
substantiv
kvartett´
1 musik­stycke för fyra stämmor instrument el. röster
stråkkvartett
en kvartett (för några)
Beethovens kvartetter; en kvartett för två violiner, viola och violon­cell
belagt sedan 1792; av ita. quartetto med samma betydelse; till lat. qua´rtus 'den fjärde'; jfr ur­sprung till 1kvart!!
2 grupp av fyra musiker eller sångare
kvartettsång; jazzkvartett; manskvartett
en kvartett (några) en kvartett (av några)
äv. ut­vidgat grupp av fyra personer som hålls samman av något
en kvartett som träffats regel­bundet sedan skoltiden
belagt sedan 1872
Kvartetten som sprängdes. Titel på roman av Birger Sjöberg (1924)