publicerad: 2021  
kvotflykting kvot­flyktingen kvot­flyktingar
kvot|­flykt·ing·en
substantiv
kvo`tflykting
person som kommer till ett land in­om ramen för dess flyktingkvot och som där­för är i en gynnsammare situation än asyl­sökande
klassas som kvot­flykting; mot­tagande av kvot­flyktingar är ett sätt att hjälpa de mest ut­satta människorna som flytt sitt hem­land
belagt sedan 1977