publicerad: 2021  
kvällning kvällningen
kväll·ning·en
substantiv
kväll`ning
i vissa ut­tryck tid på dagen när kvällen börjar
SYN. skymning
de kom hem i kvällningen; fram­åt kvällningen började hon känna sig trött
belagt sedan 1722