publicerad: 2021  
kyrkogård kyrko­gården kyrko­gårdar
kyrko|­gård·en
substantiv
kyr`kogård
om­råde som an­vänds som kyrklig begravnings­plats ofta i an­slutning till en kyrka
kyrkogårdsförvaltning; krigskyrkogård
kyrko­gårdens väl­krattade gångar
äv. bildligt
bilkyrkogård; hundkyrkogård
belagt sedan 1000-talet (runsten, Östra Ryd, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform kirikiukarþi (dat.), fornsvenska kirkio garþer