publicerad: 2021  
kyrkostaten bestämd form
kyrko|­stat·en
substantiv
kyr`kostaten
historiskt ofta med versal om­råde i mellersta Italien som behärskades av påven och som existerade som ett själv­ständigt rike fram till slutet av 1800-talet
belagt sedan 1680