publicerad: 2021  
kyrkotonart kyrko­tonarten kyrko­tonarter
kyrko|­ton·art·en
substantiv
kyr`kotonart
typ av ton­art som karakteriserar medel­tida kyrko­sång med andra halv­ton­steg än i dur- och mollskalorna
Sankt Örjans­låten går i en kyrko­tonart
belagt sedan 1810