publicerad: 2021  
känna till kände känt, presens känner
känn·er till
verb
känna till´
ofta i nekande el. frågande ut­tryck ha vetskap om
någon känner till något/sats
någon känner till något
någon känner till sats
han kände inte till alla detaljer; jag känner inte till något om saken; hur kunde han känna till lås­kombinationen?
belagt sedan 1549