publicerad: 2021  
kärnfråga kärnfrågan kärnfrågor
kärn|­fråg·an
substantiv
`rnfråga
viktig(aste) fråga i problemkomplex eller dylikt
kärnfrågan (i något)
en kärnfråga (för någon/något)
en kärnfråga (för någon)
en kärnfråga (för något)
debattens kärn­fråga; arbets­rätten är en kärn­fråga för arbetar­rörelsen
belagt sedan 1870