publicerad: 2021  
kärra kärran kärror
kärr·an
substantiv
kärr`a
typ av enklare vagn med två hjul el. ibland med bara ett (el. ev. tre)
JFR vagn
kärrhjul; kärrspår; bagagekärra; dragkärra; gödselkärra; skottkärra
en kärra (något) en kärra (med något)
transporter med häst och kärra; kärran knirkade bort över gården
äv. om (enklare) fyr­hjulig vagn
äv. om mot­svarande lass
en kärra hö
äv. om bil var­dagligt
han kom i sin nya kärra
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska kärra; gemensamt germanskt ord; av medeltidslat. carr´a med samma betydelse; jfr ur­sprung till char, karet, kaross, karriär, stockcar