publicerad: 2021  
kättarbål kättar­bålet, plural kättar­bål, bestämd plural kättar­bålen
kätt·ar|­bål·et
substantiv
kätt`arbål
historiskt bål för bränning av kättare
brännas på kättar­bål; kättar­bålen flammade i inkvisitionens Spanien
belagt sedan 1856