publicerad: 2021  
köping köpingen köpingar
köp·ing·en
substantiv
`ping
mindre, småstads­liknande sam­hälle som ur­sprungligen hade vissa stads­rättigheter; nu­mera utan officiell status
belagt sedan 1283 (i ortnamn; (gåvobrev utfärdat av drottning Sofia till Skänninge kloster (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska köpunger 'handelsplats; stad; köping'; jfr isl. kaupangr med samma betydelse, till köpa och isl. -angr 'äng, gräsbevuxen plats'