publicerad: 2021  
köpkort köp­kortet, plural köp­kort, bestämd plural köp­korten
köp|­kort·et
substantiv
`pkort
(typ av) konto­kort ibland utan låne­möjligheter
belagt sedan 1965