publicerad: 2021  
lagenlig lag­enligt lag­enliga
lag|­en·lig
adjektiv
la`genlig
som är i enlighet med viss lag
hon har lag­enlig rätt att bo kvar i huset; kuverten var lag­enligt förslutna (adverbial)
belagt sedan 1830