publicerad: 2021  
lagg laggen laggar
lagg·en
substantiv
1 panna för gräddning av pann­kakor
äv. om en om­gång pann­kakor eller dylikt
belagt sedan 1855; jfr fornsvenska lagg 'kant på lagg­kärl'; nord. ord, urspr. 'in­skärning, skåra'; sv. dial. lagg 'kant (på kärl); strandkant'
2 rak, något kupig trä­stav som in­går som bestånds­del i lagg­kärl och dylikt
SYN. tunnstav
laggstav
ibland äv. var­dagligt vanligen plur. skida
han hade aldrig varit i fjällen och kunde knappast stå på laggarna
belagt sedan 1659
3 fuktigt kärr­område runt mosse bevuxet med starr och vit­mossa
belagt sedan 1652