publicerad: 2021  
landsförrädare lands­förrädaren, plural lands­förrädare, bestämd plural landsförrädarna
lands|­för·räd·ar·en
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
person som gjort sig skyldig till lands­förräderi
flera av lands­förrädarna av­rättades efter kriget
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska landsforrädhare