publicerad: 2021  
landsförräderi lands­förräderiet lands­förräderier
lands|­för·räd·eri·et
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-] el. [lans-i´] el. [lands-i´]
olovligt sam­arbete med främmande makt t.ex. genom över­lämnande av militära hemligheter
den svenske översten dömdes för lands­förräderi
belagt sedan 1539