publicerad: 2021  
larmberedskap larm­beredskapen
larm|­be·red·skap·en
substantiv
lar`mberedskap
högsta (strids)beredskap
armén för­sattes i larm­beredskap
belagt sedan 1940-talet