publicerad: 2021  
lazzaron lazzaronen lazzaroner
även
lasaron lasaronen lasaroner
lazzar·on·en, lasar·on·en
substantiv
[lasarå´n] el. [lasaro´n]
något ålderdomligt (italiensk) tiggare
i plur. ofta spec. (sär­skilt förr) om den fattigaste befolkningen i Neapel
belagt sedan 1795; av ita. lazzarone med samma betydelse, till lazzaro 'fattig och sjuk man'; till det bibliska namnet Lazarus; jfr ur­sprung till lasarett