publicerad: 2021  
lastlinje last­linjen last­linjer
last|­linj·en
substantiv
las`tlinje
linje på fartygsskrov som markerar hur stor del av far­tyget som all­tid måste vara över vatten­ytan och allt­så an­ger hur tungt far­tyget får lastas
belagt sedan 1829