publicerad: 2021  
lastpall last­pallen last­pallar
last|­pall·en
substantiv
las`tpall
under­lag som transporterat gods staplas på
last­pallar kan lätt lyftas med gaffel­truck
belagt sedan 1950