publicerad: 2021  
latin latinet
lat·in·et
substantiv
lati´n
det officiella språket i romar­riket senare länge anv. som lärt språk i Europa och än­nu som katolska kyrkans officiella språk
() latin
klassiskt latin; läsa latin; under­visa i latin och grekiska; ett tal på klingande latin
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska latin; till lat. lati´nus 'latinsk; från Latium' (landet om­kring Rom)
Han talar med bönder på böndernas sätt
men med lärde män på latin. Erik Axel Karlfeldt, Sång efter skörde­anden (i Fridolins visor, 1898); om Fridolin