publicerad: 2021  
latitud latituden latituder
lat·itud·en
substantiv
latitu´d
1 (mått på) en orts av­stånd från ekvatorn längs en nord-sydlig linje eg. om vinkeln mellan lod­linjen på en ort och ekvators­planet
latituden (för något)
sydlig latitud; Stock­holm ligger på ca 60 grader nordlig latitud
äv. (analogt) om en himla­kropps av­stånd från ekliptikan
belagt sedan 1741; av lat. latitu´do 'bredd', till la´tus 'bred'
2 ut­rymme för handlings­frihet särsk. om dom­stolarnas spel­rum vid ut­mätning av straff men äv. all­männare
strafflatitud
man måste ha en viss latitud för att kunna förhandla menings­fullt
belagt sedan 1839