publicerad: 2021  
lejon lejonet, plural lejon, bestämd plural lejonen
lej·on·et
substantiv
lej`on
ett stort, kraftigt byggt, afrikanskt katt­djur med gul­aktig päls och lång svans som slutar i en svart tofs
lejonman; lejontass
lejonets kula; lejonets rytande; lejonet kallas ofta djurens konung
ofta bildligt, spec. i ut­tryck för styrka och makt
lejonet i det svenska riks­vapnet; han kämpade som ett lejon
spec. äv. i ett ut­tryck för farlig plats
under Irak­kriget befann hon sig mitt i lejonets kula, i Bagdad
spec. äv. person som lyckas göra sig gällande i yrkes­liv, um­gänge eller dylikt
äv. om vissa djur som i något av­seende liknar lejon vanligen i sammansättn.
äv. om en stjärn­bild som liknar ett lejon i bestämd form sing.
Stora lejonet
äv. om person som är född under den tid av året som astrologiskt an­ses höra ihop med Lejonets stjärn­bild
Vad är du för stjärn­tecken? – Jag är lejon
en men ett lejon bara en men i gen­gäld någon med över­lägsna egenskaperin­för nästa säsong har laget bara en ny spelare – en men ett lejon
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska leon, leion; via lat. av grek. le´on med samma betydelse; jfr ur­sprung till kameleont