publicerad: 2021  
leksak lek­saken lek­saker
lek|­sak·en
substantiv
le`ksak
före­mål som är av­sett att an­vändas vid (barns) lek
leksaksaffär; leksaksbil; hundleksak; träleksak
en mekanisk lek­sak som man drar upp; alla lek­sakerna låg ut­spridda på golvet
äv. om före­mål som an­vänds för lek eller dylikt utan att vara av­sett för det
tänd­stickor är inga lek­saker
äv. bildligt om person som behandlas vårds­löst el. ned­låtande
tröttna på att vara någons lek­sak
belagt sedan 1729