publicerad: 2021  
lepton leptonen leptoner
lept·on·en
substantiv
[-å´n]
typ av elementar­partikel som har mycket liten massa eller ingen alls t.ex. elektron, positron och neutrino
JFR 1kvark
så­vitt man nu vet är kvarkar och leptoner materiens minsta bygg­stenar; leptoner kan existera fritt
belagt sedan 1964; till grek. leptos´ 'liten; fin; tunn', efter mönster av elektron