publicerad: 2021  
leptosom leptosomt leptosoma
lepto·som
adjektiv
[-så´m]
som har smal och gänglig kropps­byggnad vilket enl. en äldre psykologisk teori tyder på inåt­vändhet
belagt sedan 1935; modern bildn. till grek. leptos´ 'liten; tunn' och so´ma 'kropp'