publicerad: 2021  
lie lien liar
li·en
substantiv
li`e
ett långskaftat skär­redskap med långt, lätt böjt blad anv. för att slå av gräs, säd och dylikt
lieblad; lieskaft; lieslag
han slog ängen med lie
ofta symboliskt i ut­tryck för döden
dödens lie
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska le, lie; trol. till en indoeur. ord­rot med bet. 'skära'