publicerad: 2021  
linjeskepp linje­skeppet, plural linje­skepp, bestämd plural linje­skeppen
linje|­skepp·et
substantiv
lin`jeskepp
historiskt ett stort, tre­mastat, seglande krigs­fartyg med kanoner på flera däck; det starkaste far­tyget under segelflottornas tid
belagt sedan 1770