publicerad: 2021  
1lista listan listor
list·an
substantiv
lis`ta
ordnad förteckning över personer el. andra före­teelser i någon grupp
handlingslista; mejllista; minneslista; närvarolista; passagerarlista; prislista; rollista; väntelista
en diger lista; föra upp någon/något på listan; av­föra någon/något från listan
en lista (med/över några)
en lista (med några)
en lista (över några)
en lång lista med frågor; Unescos lista över världs­arv; en lista över alla del­tagarna
spec. förteckning över valbara kandidater
den tidigare riksdags­ledamoten toppade Moderaternas lista i kommun­valet; partierna gick fram med en gemensam lista i flera val­distrikt
spec. äv. (cirkulerande) dokument som man kan an­teckna sig på om man vill delta i viss aktivitet, opinions­yttring eller dylikt
skriv ditt namn på listan om du vill ha tid­skriften!
äv. mer el. mindre bildligt
ram­avtal, service­avtal, samarbets­avtal – listan kan göras lång
svarta listan (hemlig) förteckning över miss­hagliga personer eller före­teelserlandet står högt på svarta listan över korrupta regimer
belagt sedan 1629; av tyska Liste, franska liste, ita. lista med samma betydelse, urspr. 'smal pappersremsa'; jfr ur­sprung till list 2
2lista listade listat
verb
lis`ta
upp­rätta förteckning över
SE 1lista
någon listar någon/något
någon listar någon
någon listar något
artiklar om 300 yrken listade i bokstavs­ordning; vård­centralernas ersättning för listade patienter
belagt sedan 1969
listalistning