publicerad: 2021  
liturgi liturgin liturgier
lit·urgi·er
substantiv
[-gi´]
fast­ställd gudstjänstordning särsk. med tanke på de mer ceremoniella delarna
JFR kult
i ortodoxa samman­hang äv. huvud­gudstjänst
den helige Chrysostomos liturgi
belagt sedan 1582; av kyrkolat. litur´gia 'helig, kyrklig förrättning'; av grek. leitourgi´a 'offentlig förrättning; dyrkan av gudarna'